In de praktijk blijkt dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over vaccinaties; de ziektebeelden, wanneer wel- en niet te vaccineren, hoe de vaccinatieseries lopen, hoe lang ze beschermen, welke vaccinatie, wanneer en voor wie? Door de risico’s per infectieziekte in beeld te brengen wordt inzicht gegeven in de verschillende infectieziekten die door vaccinatie en preventieve maatregelen kunnen worden voorkomen.

Ook bestaat er veel onduidelijkheid over verplichte en aanbevolen vaccinaties.
‘Verplicht’ houdt in dat u een bewijs van vaccinatie moet kunnen tonen om een visum aan te vragen of een land te kunnen bezoeken. ‘Aanbevolen’ houdt in dat u een reëel gezondheidsrisico loopt als u een land gaat bezoeken. Naast dat uzelf een risico loopt, kunt u na terugkomst in Nederland een mogelijke besmettingsbron zijn voor anderen.
Uit de praktijk dat reisorganisaties regelmatig aangeven dat vaccinaties of malaria niet nodig zijn.
Voor een betrouwbaar advies kunt u een afspraak maken of contact opnemen.

Infectieziekten

Een infectieziekte is een ziekte bij dier of mens die de gastheer nadeel berokkent en wordt veroorzaakt door een ziekteverwekker. Dit is meestal een bacterie of een virus.

Reizigersvaccinaties

Voorlichting en advies zijn naast de vaccinaties het meest effectief om uw verblijf optimaal te maken. Voor verre bestemmingen is dit doorgaans wel bekend.

Bedrijfsvaccinaties

Mensen kunnen om verschillende redenen tijdens hun werk in aanraking komen met infectieziekten waartegen ze door vaccinatie en goede voorlichting beschermd kunnen worden.

Voor reisadvies en vaccinatie:

Prevax

Contact